Бұзбайтын әдістермен силикат кірпіштің беріктігін анықтау

«Инженер» компаниясының сынақ зертханасы  МЕМСТ 24332-88 бойынша өтпелі дыбыстандыру тәсілімен ультрадыбыстық әдіспен силикат кірпіштің беріктігін анықтауды жүзеге асырады.

 Жоғарыда көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құқық белгiлейтiн құжаттамамыз бар: МЕМСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) және СДА-15-2008 талаптарына сәйкес бұзатын және басқа түрдегі сынақ зертханасына берилген акрредитация туралы №ИЛ/ЛРИ-54060 куәлігі. 

Бірнеше автомашиналарымыз - жылжымалы зертханаларымыз бар. 

Бізде өзінің жұмысын сапалы орындайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Барлық мамандарымыз оқытудан өткен және тиісті органдармен аттестацияланған. Сарапшыларымыздың мынадай куәліктері бар: 

  1. 23.11.2007 жылынан аккредитация туралы № НОАП-РК 01007 куәлігі. 3; 7(7.1) аттестациялау саласында маманның 2 біліктілік деңгейі.
  2. 17-00-4098  біліктілік куәлігі. 9.2.1; 9.7.1; 9.7.2; 9.7.3; 9.7.8; 9.7.13; 9.7.14; 9.7.17; 9.8.2 аттестациялау саласында маманның 2-біліктілік деңгейі.

 Барлық аспаптар метрологиялық тексеруден өткен, немесе калибрленген.

Серіктестер

Қызметтеріміз