Қауіпті өндірістік объектілердің ғимараттары, имараттары мен техникалық құрылғыларының өне

«Инженер» ЖШҚ компаниясы қызметінің негізгі бағыты - бұл осындай түрдегі қызметтерді көрсету құқығын беретін, бар болған Ресей Техникалық қадағалау (Ростехнадзор) лицензиялары негізінде өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткізу.  

Өнеркәсіптік қауіпсіздік, белгілі ережелер мен нормалар қолданылатын сала болып табылады, ал өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы объектінің барлық сипаттамалары оларға сәйкестігін растайды.

 «Инженер» ЖШҚ компаниясы сараптамалардың келесі түрлерін жүзеге асырады: 

Ғимараттар мен имараттар, ал сонымен қатар техникалық құрылғылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы. Техникалық құрылғылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысы техникалық құрылғыны қауіпті өндірістерде пайдалануға  Ростехнадзор   рұқсатының берілуі үшін ұсынылады.  

Біздің қарауымызда қауіпті өндірістің құрылысы, кеңейтілуі және қайта құрылымдалуына қалай болса, оның  консервациялануы  және жойылуына да солай, барлық жобалық құжаттамалардың; кез келген қауіпті өндірістік  ғимарат немесе құрылысты пайдалану және жұмыс істетуге байланысты құжаттардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткізу бар.

 Біз жобалық құжаттамалар немесе өзге құжаттармен  белгіленген қызмет мерзімі біткен кезде, әр түрлі ғимараттар мен имараттардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткіземіз. Мұндай сараптама имараттар үшін, егер олар жер сілкінісі, жарылыс немесе өрт әсеріне ұшыраған  кезде жүргізіледі.

Ғимараттар мен имараттардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткізу мерзімді түрде объектілерді пайдалану барысында немесе  Ростехнадзор органдарының   талабы бойынша өткізіледі. 

Біздің компаниямыз айтарлықтай қауіпті келесі өндірістік объектілердің кез келген ғимараттары мен құрылыстарының өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткізеді: 

  • кен және көмір өндірістері, жер қойнауларын, оларды шығаруға байланысты емес мақсатта пайдалану объектілері;
  • мұнайгаз өнеркәсіп объектілері;
  • мұнайхимиялық, химиялық және мұнайды қайта өңдеу өндірістері, ал сонымен қатар өзге жарылыс-өртке қауіпті өндірістік объектілер;  
  • қазан қадағалау объектілері;
  • көтергіш құрылғыларды пайдаланатын өндірістер;
  • сұйылтылған көмірсутекті және табиғи газдарды пайдаланатын газбен жабдықтау объектілері;

коксхимиялық және металлургиялық өнеркәсіп объектілері.

Серіктестер

Қызметтеріміз