Біздің мамандарамызбен басып шығарылған оқу құралдары

1.   Ғимараттар мен имараттардың тас және арматураланған тас құралымдары материалдарының беріктігін анықтау.

С.С. Ковалев, Д.Н. Рахматуллин

Пермь Мемлекеттік Техникалық Университетінің Баспасы, 2007 ж.

Университеттің редакциялық-баспалық кеңесімен оқу-әдістемелік құрал ретінде бекітілген.

2. Ғимараттар мен имараттардың металлдық құрылыс құралымдары материалдарының сипаттамаларын анықтау. 

С.С. Ковалев, М.В. Золотухин

Пермь Мемлекеттік Техникалық Университетінің Баспасы, 2007 ж.

Университеттің редакциялық-баспалық кеңесімен оқу-әдістемелік құрал ретінде бекітілген.

3.      Ғимараттар мен имараттардың құрылыс құралымдары бетонының беріктігін анықтау.

С.С. Ковалев, А.А. Баранов, Ю.А. Артемьев

Пермь Мемлекеттік техникалық Университетінің Бапасы, 2007 ж.

Университеттің редакциялық-баспалық кеңесімен оқу құралы ретінде бекітілген.

4. Ғимараттар мен имараттардың құрылыс құралымдары ағаштарының физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау.

С.С. Ковалев, Д.Н. Милованкий

Пермь Мемлекеттік Техникалық Университетінің Баспасы, 2008 ж.

Университеттің редакциялық-баспалық кеңесімен оқу-әдістемелік құрал ретінде бекітілген.

5.   Күрделі құрылыс объектілерін құру, қайта құрылымдау, күрделі жөндеу кезінде орындаушы құжаттаманың құрамы және жүргізу тәртібі.

С.С. Ковалев, И.А. Дудкин, К.В. Микушин

Пермь Мемлекеттік Техникалық Университетінің Баспасы, 2009 ж.

Университеттің редакциялық-баспалық кеңесімен оқу-әдістемелік құрал ретінде бекітілген.

Серіктестер

Қызметтеріміз