Ультрадыбыстық қалыңдық өлшеу –қалыңдықты өлшеу

Ультрадыбыстық қалыңдық өлшеу құралымдың тозуын анықтауға, және осымен бұл құралым мұнан былай пайдалануға жарамды не жарамды еместігін.  немесе ауыстырылуға не күшейтуге тиіс екендігін анықтауға  мүмкіндік береді. Нақты құралымдың тозу нормасы жөндеу немесе күшейту үшін шешуші болып табылады.

 

«Инженер» компаниясының сынақ зертханасы Ростехнадзор жүйесінде осы түрдегі сынақтарға аттестацияланған:

 

  1. Аккредитация туралы №ИЛ/ЛНК-00099 куәлігі, МЕМСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006(ISO/IEC 1А025:2005/Cor.1:2006) және СДА-15-2008 талаптарына сәйкес бұзбайтын бақылау зертханасына берілген.
  2. Аттестациялау туралы №84А540031 және №55А540476 куәлігі.

 

Бірнеше автомашиналарымыз – жылжымалы зертханаларымыз бар.

 

Біздің зертханамыз шешетін міндеттер:

 

  1. Металлдың қалыңдығын өлшеу (0,7 … 300 мм): кедір-бұдырлығы Rz 160 және қисықтық радиусы 10  мм.ден қара және түсті металлдардан құйма, илемделген табақ және басқа бұйымдар;
  2. Қабырғаларының қалыңдығы  2 мм-ден көп металл бұйымдардың ішкі беттеріндегі көлемі 4 мм2-ден тоттану ойықтарын табу.

 

Бізде өзінің жұмысын сапалы орындайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Барлық мамандарымыз оқытудан өткен және тиісті органдармен аттестацияланған. Сарапшыларымыздың мынадай куәліктері бар:

  1. №1-10227-2008 біліктілік куәлігі қызметшілерді бұзбайтын бақылау және диагностикалау саласында сертификаттау бойынша орган -Н.Э.Бауман атындағы ММТУ «Дәнекерлеу және бақылау» ҒОО «СертиНК» ФМБ –мен берілген.
  2. №34-07-5535-2009/ № 34-07-5526-2009/ №34-07-4940-2008/ №34-07-2541-2007 біліктілік куәлігі. Қызметшілерді бұзбайтын бақылау және диагностикалау саласында сертификаттау бойынша орган  -«Сапа» мен берілген. Қызметшілерді аттестациялау бойынша тәуелсіз орган НК. 15.10.2013 жылына дейінгі №НОАП-0034, 21.09.2007 жылынан №НОАП-20134(65) аккредитация туралы куәліктері.

 

Бақылау түрі

 

Жабдық

ВИК

 

1.1; 1.3; 1.4; 2.1.1; 2.2; 2.3; 3.1; 6.6; 8.1; 8.4; 8.12.

ПВК

 

1.1; 1.3; 1.4; 2.1.1; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1; 6.6; 8.1; 7.1; 8.4; 8.12.

УЗТ

 

4.1; 7.1; 8.1; 11.1; 11.2; 11.3.

  1. № 5526-2009 / № 5535-2009 / №4940-2008 / №2541-2007 сертификаты. Қызметшілерді бұзбайтын бақылау және диагностикалау саласында сертификаттау бойынша орган  -«Сапа» мен берілген. Аккредитацияланған: ББТДРҚ, №27 аккредитация куәлігі (Федералдық техникалық реттеу және метрология агенттігінің 01.09.2005 жылынан №РОСС RU.K251.04ЮН01 куәлігі).

Бақылау түрі

 

Сектор

ВИК

 

2

ПВК

 

2

УЗТ

 

2

Барлық аспаптар метрологиялық тексеруден өткен.

Серіктестер

Қызметтеріміз