Қадалар ұзындығын анықтау

Қадалардың параметрлері мен олардың техникалық жағдайын жедел, бұзбайтын бақылау  әдістерімен анықтау ғимараттар мен имараттардың құрылысы, қайта құрылымдалуы кезінде ең маңызды кезең болып табылады. 

«Инженер» компаниясы келесі міндеттерді шешеді: 

  • қадалардың ұзындығын анықтау, ақауларды табу және оңашалау;
  • топырақтардың сейсмикалық спектральдық кескіндерін алу;
  • жеке тұрған қалай болса, топтамалардың құрамындағы да солай, темірбетон, бұрғы ұратын және металлдық қадаларды диагностикалау. 

Жоғарыда көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құқық белгiлейтiн құжаттамамыз бар: МЕМСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) және СДА-15-2008 талаптарына сәйкес бұзатын және басқа түрдегі сынақ зертханасына берилген акрредитация туралы №ИЛ/ЛРИ-54060 куәлігі. 

Бізде өзінің жұмысын сапалы орындайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Барлық мамандарымыз оқытудан өткен және тиісті органдармен аттестацияланған. Сарапшыларымыздың мынадай куәліктері бар: 

  1. «Росатомқұрылыс»- МТҒЗКИ» ИҚК» ФМУӨ филиалы, Ростехнадзор СБ БЖ берген 23.11.2007-жылынан аккредитация туралы № НОАП-РК 01007 куәлігі. Сынақ зертханаларының қызметшілерін аттестациялау Ережелеріне (СДВА-24) сәйкес аттестацияланған. Зертхананың түрі: 3; 7(7.1) аттестация саласындағы  2- біліктілік деңгейіне бұзатын және басқа түрдегі сынақтар зертханасы.
  2. Маманның № 17-00-4098 біліктілік куәлігі. Ростехнадзор СБ БЖ берген.  Қызметшілерді аттестациялау бойынша тәуелсіз орган -«МАШТОҒЗИ -Аттестациялау-оқыту орталығы» . Сынақ зертханаларының қызметшілерін  9.2.1; 9.7.1; 9.7.2; 9.7.3; 9.7.8; 9.7.13; 9.7.14; 9.7.17; 9.8.2 аттестациялау саласында 2-біліктілік деңгейіне аттестациялау ережелеріне сәйкес аттестацияланған.

Барлық аспаптар метрологиялық тексеруден өткен, немесе калибрленген.

Серіктестер

Қызметтеріміз